Regler for deltagelse i DDD 2024

 1. Deltageren skal være født efter den 30.6.2004.
 2. Deltageren skal have været elev i en ungdomsuddannelse eller grundskolen i september-december 2023.
 3. Gældende for Dyst 2:
  1. Det er tilladt at blive klogere i løbet af opgaveugen ved samtale med andre eller ved læsning. Men:
  2. Opgaverne skal løses selvstændigt. Dette udelukker bl.a. en besvarelse som er fælles for flere personer.
  3. Man skal kunne gøre rede for de anvendte algoritmer og for implementeringen af dem. Det vil vinderne af Dyst 2 få lejlighed til når de senere samles på træningslejren.
  4. Eneste tilladte programmeringssprog ved den internationale datalogi-OL, IOI og BOI 2024, er standard C++. Ved DDD, NOI kan bl.a. C/C++, Java og Python benyttes.
  5. Der lægges først og fremmest vægt på at programmet fungerer korrekt. Dette afgøres ved programkørsler på evalueringsserveren med nye testdata efter endelig upload af programmerne. Denne regel gælder for såvel for DDD som IOI.