De olympiske aktiviteter i faget datalogi 2016

Rapport

Dansk Datalogi-Dyst, DDD, er danmarksmesterskabet i datalogi for de gymnasiale uddannelser. DDD fungerer som udtagelseskonkurrence til den internationale datalogi-OL som hedder International Olympiad in Informatics, IOI.

I de senere år har vi haft stor hjælp fra tidligere OL-deltagere som i mellemtiden har været i gang med deres egne datalogiske studier. Særligt i år har Anders Roy, PhD-studerende ved DTU, trukket et meget tungt læs.

1. runde

I lighed med 2015 havde vi i år en allerførste runde. Den kunne gennemføres helt uden programmering, idet det var talentet for at kunne programmere vi ville teste, især analytiske og kreative evner.

Formen havde vi lånt fra Georg Mohr-konkurrencernes første runde, altså en MC-test.

Vi lavede en massiv kampagne for at udbrede kendskabet til konkurrencen, og det resulterede i et stort antal deltagere. Måske ikke mange i forhold til den veletablerede Georg Mohr-konkurrence, men mange i forhold til hvad vi har været vant til.

Der var en del lette opgaver i MC-testen, men der var også nogle meget svære.

I perioden op til 2. runde fik deltagerne grundig hjælp til selvstudier via vores hjemmeside, således at de blev rustede til at dyste i programmering.

Der var 380 tilmeldte deltagere i 1. runde, heraf gennemførte de 255.

2. runde

Udtagelseskonkurrencens 2. runde foregik ved at deltagerne derhjemme løste to tilsendte opgaver af nogenlunde samme type som autentiske IOI-opgaver. Deltagerne havde en uge til løsning af de vanskelige opgaver med adgang til alle hjælpemidler.

Der var 75 deltagere i 2. runde.

3. runde

De elever som indsendte de bedste besvarelser i 2. runde, blev inviteret til den første træningslejr som i år blev afholdt på Herlufsholm Skole i april 2016 hvor deltagerne i 3 døgn blev trænet intensivt i datalogiske metoder og algoritmer.


 

Der var 17 deltagere i 3. runde

nemlig:

Alex Villaro Krüger

Marie Kruses Skole

Ask Kunding

Haslev Gymnasium

Carl Dybdahl

H.C. Ørsted Ballerup

Christian Bertram

Skipper Clement Skolen

Jacob Korsholm

HTX Skjern

Jonas Klausen

HTX Køge

Jonathan Niemann

Aurehøj Gymnasium 

Kristoffer Ryhl

HTX Hillerød

Marcus Hansen

Rybners HTX

Markus Krabbe

HTX Sukkertoppen

Mathias Bastholm

HTX Næstved

Nicklas Vedsted

Rybners HTX

Oscar Peulicke

Gammel Hellerup

Rasmus Damgaard

HTX Hillerød

Rolf Hoel

Aurehøj Gymnasium

Rumle Tarnow

H.C. Ørsted Lyngby

Thor Gabelgaard

Gammel Hellerup

 

På grundlag af præstationerne på træningslejren udvalgte vi de 6 elever som skulle repræsentere Danmark ved BOI.

I resten af perioden indtil afrejsen til IOI i juli modtog deltagerne fjernundervisning i løsning af datalogiske opgaver.

4. runde

I slutningen af april sendte vi de 6 udvalgte elever af sted til Baltic Olympiad in Informatics, BOI.  BOI fungerer for de 9 deltagende lande omkring Østersøen som en slags regional generalprøve på IOI.  Den foregik i år i Finland.

Det danske BOI-hold bestod af:

Carl Dybdahl

H.C. Ørsted Ballerup

Jacob Korsholm

HTX Skjern

Jonas Klausen

HTX Køge

Kristoffer Ryhl

HTX Hillerød

Oscar Peulicke

Gammel Hellerup

Rasmus Damgaard

HTX Hillerød

                                                         

De danske deltagere klarede sig pænt: Oscar og Kristoffer kom hjem med bronzemedaljer.

På grundlag af alle hidtidige præstationer udvalgte vi derefter årets olympiadehold.

Den internationale datalogi-OL

IOI 2016 foregik 12. – 19. august i Kazan, Rusland.

Det danske IOI-hold bestod af:

Carl Dybdahl

H.C. Ørsted Ballerup

Kristoffer Ryhl

HTX Hillerød

Markus Krabbe

HTX Sukkertoppen

Oscar Peulicke

Gammel Hellerup

Jørgen E.G. Nielsen

Holdleder. Herlufsholm Skole

Knud Fjeldsted

Holdleder. Rungsted Gymnasium

 

Det danske OL-hold ankom til Rusland nogle dage forud for starten på IOI 2016. Det ene formål var at komme igennem jetlagsymptomerne inden konkurrencerne gik i gang. Det andet formål var at afholde endnu en træningslejr.

Det danske hold havde gode præstationer. Dette sikrede Carl Dybdahl en bronzemedalje.

At der ikke kom flere medaljer til Danmark, har især to årsager:

1.      Kravene vokser tydeligvis år for år, og det skyldes især at en del lande i voksende grad investerer enorme ressourcer på en årelang specialuddannelse af deres deltagere. Disse lande optræder derfor i stigende grad som medaljeslugere ved olympiaderne.

2.      Faget datalogi er stort set gledet helt ud af det almene danske skolesystem (folkeskolen og STX). I årevis har langt over halvdelen af deltagerne i de danske OL-hold således været elever fra HTX. Uden dem var det slet ikke gået.
Der er tegn på at faget nu er på vej tilbage: der tales i den offentlige debat åbent om allerede i folkeskolen for alle elever at indføre ”faget kodning”, dvs. programmering som jo er den centrale del af datalogi. Hvis (og her vover jeg at sige: når) det sker, er vejen banet for et dansk comeback i den internationale datalogi-OL.

Men der er i sig selv intet galt ved at Danmark hjembringer færre medaljer end de omtalte medaljeslugerlande. Det vigtigste er jo, som bekendt, at være med.

Det er vort klare indtryk at deltagerne i IOI har meget stort fagligt og menneskeligt udbytte af at dyste med de bedste i verden og knytte globale kontakter. De kommer også til at fungere som rollemodeller for deres hjemlige kammerater, og de er derved medvirkende til at øge interessen for de naturvidenskabelige og de matematisk-datalogiske uddannelser i Danmark.

Sponsorerne

Undervisnings­ministeriet dækker broderparten af udgifterne til olympiadeaktiviteterne i datalogi.  Den støtte er vi meget taknemmelige for.

Carlsbergs Mindelegat for Brygger Jacobsen gav os også i år et sponsorat. Også det er vi meget taknemmelige for.


Med venlig hilsen

 

 

Knud Fjeldsted