De olympiske aktiviteter i faget datalogi 2010

Rapport

Dansk Datalogi Dyst, alias DDD, er danmarksmesterskabet i datalogi for de gymnasiale uddannelser og fungerer som udtagelseskonkurrence til det danske olympiske hold i den internationale datalogi-OL som hedder International Olympics in Informatics, forkortet IOI.

Udtagelseskonkurrencens første fase foregik ved at de tilmeldte derhjemme løste nogle opgaver af samme art som de autentiske IOI-opgaver, blot lidt lettere. De elever som indsendte de bedste besvarelser, kom til den første træningslejr som i år blev afholdt på Herlufsholm Skole i marts og hvor deltagerne i 4 døgn blev trænet intensivt i datalogiske metoder og algoritmer.

De indbudte til tæningslejren var:

Sander Boisen  Aabenraa Statsskole
Mads Buch  Nordfyns Gymnasium
Jonas Hartwig  Aabenraa Statsskole
Jeppe Hallgren HTX Hillerød
Kristian Jagd Fredericia Gymnasium
Nikolaj Kammersgaard Esbjerg Gymnasium og HF
Jan Kjærgaard Middelfart Gymnasium
Mathias Tejs Knudsen Marie Kruses Skole
Lasse Melbye Odense Tekniske Gymnasium
Asbjørn Nordentoft Aurehøj Gymnasium
Kasper Tvede HTX Herning

I resten af perioden indtil afrejsen til IOI i august modtog eleverne fjernundervisning i løsning af datalogiske opgaver

To uger efter den første træningslejr sendte vi et hold på 6 deltagere og 1 leder til den baltiske datalogi-OL, BOI 2010, som for de 8 deltagende lande omkring Østersøen fungerer som en slags generalprøve på IOI.  Den foregik 30. april – 3. maj i Tartu i Estland og var særdeles udbytterig – såvel fagligt som socialt. Mathias Tejs Knudsen kom hjem med en sølvmedalje.

Det olympiske hold blev udtaget på grundlag af de samlede præstationerne ved træningslejren og ved BOI.
Holdet bestod af:

Jeppe Hallgren
Nikolaj Kammersgaard
Mathias Tejs Knudsen
Asbjørn Nordentoft

Den 2.-6. august afholdtes den anden træningslejr. Denne gang på Talentcentret ved Sorø Akademi. Det var et meget velegnet sted til afholdelse af træningslejre til science-olympiaderne, hvilket også nogle af de andre fag har benyttet sig af.

IOI 2010 foregik i Canada, 8.-14. august i byen Waterloo.  Også her kom Mathias Tejs Knudsen hjem med en medalje. Fra 2011 vil Mathias fungere som træner for de kommende IOI-kandidater.

Umiddelbart før olympiaden afholdt vi den tredje træningslejr. Den foregik i Toronto på vej til Olympiaden i Waterloo. Rejsen var jo allerede betalt, og holdet havde godt af et par døgn til at komme over deres jetlag før olympiaden startede. Sjældent har vi set så træningsivrige deltagere. De foretrak at træne næsten døgnet rundt frem for også at få kigget lidt på byen – men lidt byoplevelse blev det da til.

Broderparten af udgifterne til olympiadeaktiviteterne i datalogi dækkes af undervisnings­ministeriet.  Den støtte er vi meget taknemmelige for.

Den ekstra træningslejr og deltagelsen i BOI var kun mulig fordi Carlsbergs Mindelegat for Brygger Jacobsen også i år gav os et rundhåndet sponsorat. Også det er vi meget taknemmelige for.

Alle de tidligere deltagere i Dansk Datalogi-Dyst hvis uddannelsesmæssige løbebane vi har kendskab til, har valgt en matematisk-naturvidenskabelig uddannelse på højt niveau. Det gælder således også de to IOI-veteraner som vi har knyttet til vores lærerteam. De studerer nu henholdsvis molekylær biomedicin og datalogi.

Det er vores klare indtryk at deltagerne i IOI har meget stort fagligt og menneskeligt udbytte af at dyste med de bedste i verden og knytte globale kontakter. De kommer også til at fungere som rollemodeller for deres hjemlige kammerater, og de er derved medvirkende til at øge interessen for de naturvidenskabelige og de matematisk-datalogiske uddannelser i Danmark.

Beskrivelse: signatur2