International Olympics in Informatics 2008
16.-23- august 2008 i Egypten

IOI-holdet fra Danmark
 

  Knud Fjeldsted
Anders
Bronze
Joakim Malthe Søren Jørgen Knud

 

Anders Roy Christiansen Gladsaxe Gymnasium 3x
Joakim Sindholt Rungsted Gymnasium 2x
Malthe Jørgensen Nærum Gymnasium 2w
Søren Dahlgaard Grenaa Tekniske Skole 2k


Holdledere
Jørgen E.G. Nielsen
Knud Fjeldsted