International Olympics in Informatics 2007
17.-24- august 2007 i Kroatien

IOI-holdet fra Danmark
 

Jørgen Nielsen

Adam
BRONZE

Bjarke David

Søren

Jørgen

Adam E Nyholm Thomsen

Maribo Gym

2y

Bjarke Bondo Andersen

Grenå Tekniske Skole

1k

David Kofoed Vind

Nærum Amtsgym.

2w

Søren Dalgaard

Grenå Tekniske Skole

1k


Holdleder:
Jørgen E.G. Nielsen